Oficjalna wizyta Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza w Sułtanacie Omanu

W dniach 24-27 marca 2012 miała miejsce oficjalna wizyta Marszałka Senatu RP Pana Bogdana Borusewicza w Sułtanacie Omanu. Marszałkowi towarzyszyła delegacja polskich przedsiębiorców uczestniczących w Misji Gospodarczej organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ambasadą RP w Rijadzie oraz Konsulatem Honorowym RP w Maskacie.
Prezes Krakowiński biorąc udział w Misji miał okazję zaprezentować ofertę naszego przedsiębiorstwa, jak również nawiązać kontakty handlowe z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Omanie.

Prezes Krakowiński wraz z Mohammed Al-Balushi Deputy
Director Oman Chamber of Commerce and Industry

Przewodniczący Rady Państwa Oman Dr Yahya Manthari
oraz Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i Prezes Wojciech Krakowiński

Marek Kłoczko - Sekretarz Generalny Krajowej Izby
Gospodarczej oraz Mohammed Al-Balushi Deputy
Director Oman Chamber of Commerce and Industry.

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Krajową Izbą
Gospodarczą a Oman Chamber of Commerce and Industry.