Artykuł o udziale P.P. Infinity Group Sp. z o.o. we współorganizacji Gali Noblowskiej

W weekendowym (27.01.2012) wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się artykuł o udziale P.P. Infinity Group Sp. z o.o. we współorganizacji Gali Noblowskiej.

http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,11046403,Firma_z_Bartoszyc_uszyla_stroje_na_noblowska_gale.html