Szereg spotkań dotyczących współpracy (Borås/ Göteborg-Sweden)

W dniach 01-05 listopada 2011 Zarząd i Dyrekcja Spółki zrealizowała szereg spotkań
dotyczących współpracy (Borås/ Göteborg-Sweden).

 

Od lewej: Violetta Kowalewska-Mikołajczyk – Infinity Group
Ann-Christine Pelin – Fashion Designer/Martinas Fashion Group AB
Mikael Fredriksson-B’Chic

Od lewej: Violetta Kowalewska-Mikołajczyk – Infinity Group
Margareta Martinson- B’Chic
Wojciech Krakowiński- Infinity Group
Mikael Fredriksson-B’Chic

Od prawej: Jörgen Persson – Managing Director of Unibrands
Thorbjörn Larsson
Wojciech Krakowiński – Infinity Group
Violetta Kowalewska-Mikołajczyk – Infinity Group

Od lewej:Violetta Kowalewska-Mikołajczyk,Wojciech Krakowiński, Håkan Englund, Pia Andersson, Annelie Runneson