Goście specjalni firma Dale of Norway

W dniach 27-29 września 2011 Infinity Group gościło kierownictwo firmy Dale of Norway.
Z satysfakcją informujemy, iż uzgodniono i podpisano warunki dalszej współpracy pomiędzy obiema firmami na kolejne lata.

od prawej: Ole-Bjørn Gjerde - Prezes Zarządu/ Dyrektor Generalny
Prezes Zarządu - Wojciech Krakowiński
oraz Mark Bruce - Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju


Na zdjęciu: Violetta Kowalewska-Mikołajczyk - Dyrektor ds. Produkcji
Mirosława Waśków - Szef Produkcji
oraz Ole-Bjørn Gjerde - Prezes Zarządu/ Dyrektor Generalny,
Mark Bruce - Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju