VII Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

W dniu 7 czerwca 2011 r. odbyła się VII Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich w Hotelu „Marriott” w Warszawie, pod Honorowym Patronatem Wicemarszałek Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej, Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego i Marszałków Sejmików Wojewódzkich.
W gronie gości honorowych - udział wzięli m.in.: Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński Doradca Prezydenta RP, Senator Jerzy Chróścikowski, Jerzy Kolarz Starosta Buski, Stanisław Masternak Starosta Sandomierski, Henryk Szymański Dyrektor Generalny w Ministerstwie Gospodarki, Lech Durski Wicedyrektor w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Adam Wiśniewski Naczelnik Wydziału Wspierania Innowacyjności - Urząd Patentowy, Tomasz Waźbiński Z-ca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa Mazowieckiego, Andrzej Grabowski Radca-Minister Kierownik WPHI Ambasady RP w Kijowie, Jacek Robak Radca-Minister Kierownik WPHI Ambasady RP w Berlinie, Halina Gołębicka I Radca Kierownik WPHI Ambasady RP w Bukareszcie, Andrzej Kiepiela Konsul Honorowy RP w RPA, Prof. dr hab. Ryszard Michalski Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Władysław Łukasik Prezes Zarządu Agencji Rynku Rolnego, Zygmunt Kostkiewicz Prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Czesław Kolisz Dziekan Lotniczego Korpusu Eksporterów Polskich, Stanisław Słysz Dziekan Hutniczego Korpusu Eksporterów Polskich oraz przedstawiciele resortów: gospodarki, finansów, rolnictwa, rozwoju regionalnego i spraw zagranicznych, samorządu terenowego oraz polonijnego korpusu eksporterów, a także liczni dziennikarze z prasy, radia i telewizji.
Tematem VII Konferencji były możliwości i szanse w zakresie przekształcenia gospodarki polskiej na proeksportową i proinnowacyjną.

< Na zdjęciu Prezes Wojciech Krakowiński wraz z Prof. dr hab. Jerzym Osiatyńskim, Doradcą Prezydenta RP.