90 rocznica Odzyskania Niepodległości 11.11.2008

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 października 2008r. Pana Prezesa Wojciecha Krakowińskiego odznaczono Srebrnym Krzyżem Zasługi.