Najlepszy z Najlepszych

16-go lutego 2005 roku Pan Prezes Krakowiński został uhonorowany tytułem 'Najlepszy z Najlepszych' przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Andrzeja Ryńskiego, za promowanie swoimi sukcesami w sposób szczególny naszego regionu w Polsce, Europie i na świecie w 2004 roku. Nagrodę wręczył Pan Wicepremier Jerzy Hausner.