Misja gospodarcza - Kanada

Udział Zarządu w misji gospodarczej do Kanady (17-23 październik 2004)towarzyszącej oficjalnej wizycie Delegacji Senatu RP na czele z Marszałkiem Senatu, prof. Longinem Pastusiakiem. Misja obejmowała wizyty w Izbach Handlowych Kanady, Konsulatach RP. Udział w sesjach gospodarczych z udziałem przedstawicieli kół lokalnego biznesu wraz z serią indywidualnych rozmów handlowych z partnerami firm miejscowych zainteresowanych wymianą handlową z naszym krajem oraz innymi formami kooperacji w miastach: Ottawa, Toronto, Montreal i Calgary.