Otwarcie biura regionalnego

Udział Zarządu w otwarciu biura regionalnego Warmii i Mazur przy agendach UE oraz wizyta w Wydziale Handlowo-Ekonomicznym przy ambasadzie RP w Brukseli (2004 maj).