IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

W dniu 17 czerwca 2013r. w Hotelu „Marriott” w Warszawie odbyła się IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, zorganizowana przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, pod Honorowym Patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego; Wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka;  Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby i Marszałków Województw.

Podczas Koferencji Prezes Krakowiński odebrał List Gratulacyjny oraz Puchar Stowarzyszenia Eksporterów Polskich "Lider Eksportu 2013" , którymi P.P Infinity Group zostało uchonorowane za osiągnięcia w zakresie rozwoju eksportu.

W czasie IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich dokonana została ocena realnych możliwości rozwoju gospodarki. Obejmowała ona ocenę m.in.: 

  • systemowych instrumentów nakierowanych na dalszy rozwój eksportu i gospodarki
  • skuteczności i efektywności działania instrumentów wsparcia eksportu
  • alokacji proeksportowych i proinnowacyjnych funduszy unijnych
  •  koncentracji środków promocyjnych na  priorytetowych branżach i rynkach zagranicznych 

Należy zaznaczyć, że w IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich udział wzięło ok. 150 eksporterów ze wszystkich branż i regionów, a także przedstawiciele WPHI Ambasad RP, Ambasad zagranicznych oraz ministerstw: gospodarki, rolnictwa i spraw zagranicznych, a także urzędów marszałkowskich i dziennikarze.