Tytuł honorowy „Osobowość Roku Warmii i Mazur 2017” dla Jadwigi Emilewicz – minister przedsiębiorczości

W Olsztynie po raz 25 wręczono statuetki „Osobowość Roku Warmii i Mazur”. Statuetki trafiły do laureatów w czterech kategoriach. Tytuł honorowy „Osobowość Roku Warmii i Mazur 2017” otrzymała Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii. Statuetkę w imieniu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu wręczył Prezes Infinity Group, Pan Wojciech Krakowiński.

Jury doceniło prace minister Emilewicz nad  budowaniem partnerstwa i podjęcie współpracy na linii państwo – przedsiębiorca, doprowadzenie do uchwalenia konstytucji dla biznesu, a  także za działania promujące inwestycje innowacyjne w obszarze modernizacji polskiej gospodarki.
 
W kategorii „działalność humanitarna” za 25 letnią pomoc humanitarną, wspieranie najbardziej potrzebujących osób i instytucji w regionie oraz pogłębianie i umacnianie ideału służby jako godnych i wartościowych przedsięwzięć statuetka trafiła do Klubu Rotary w Olsztynie.
 
W kategorii „kultura” za przekazywanie rodzicom, nauczycielom dzieciom i młodzieży wyjątkowo pięknych doznań z tradycji muzyki dawnej i współczesnej, tańców ludowych i nowoczesnych , a także za działania wychowawcze , poznawcze i promocyjne statuetka trafiła do Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu.
 
Za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu badań nad fizjologią i  endokrynologią rozrodu zwierząt, utworzenie w 2014 r oddziału Polskiej Akademii Nauk w  Olsztynie, a także za promocję regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce i na świecie nagrodę, w kategorii „nauka” odebrał profesor dr hab. Adam Janusz Zięcik.
 
Ostatnia ze statuetek „Osobowość Roku Warmii i Mazur 2017” trafiła do doktora Pawła Grabali z oddziału ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Paweł Grabala doceniony został przez jury w dziedzinie „medycyny” za wybitne dokonania w leczeniu chorób kręgosłupa u dzieci, wykonywanie nowatorskich operacji polegających na zastosowaniu  implantu rosnącego wraz z postępującym wzrostem dziecka, a także za poświęcenie i trud w ratowanie życia najmłodszych pacjentów.
 
 

 

https://ro.com.pl/tytul-honorowy-osobowosc-roku-warmii-i-mazur-2017-dla-jadwigi-emilewicz-minister-przedsiebiorczosci/01382921#