Zostaliśmy uhonorowani przez Stowarzyszenia Eksporterów Polskich za Wybitne osiągnięcia w budowaniu marki produktowej

W dniu 13 czerwca 2018r. w Sali „Pod Kopułą” Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyła się XVI Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich zorganizowana przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Marszałków Województw. Tematem XVI Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich były zagadnienia zagranicznej ekspansji konkurencyjności eksportu w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Podczas konferencji zostaliśmy uhonorowani za wybitne osiągnięcia w budowaniu marki produktowej.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich